Projekt prevence rizikových jevů pokračuje

V tomto školním roce proběhl na naší škole díky finanční podpoře Nadace Euronisa projekt s názvem „Dlouhodobá všeobecná primární prevence“. Projekt zaměřený na závislosti a sociálně nežádoucí jevy je určený žákům 2. stupně. Probíhá pod záštitou o.s. Naše město pod vedením zkušeného a v této oblasti vzdělaného týmu. Lektoři pracovali s žáky 6. a 7. ročníku a vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou primární prevenci, bude spolupráce i nadále pokračovat.

 

logo_euronisaEURONISA maleEURONISA male

Naše město_logoEURONISA maleEURONISA male