PROJEKTOVÉ DNY V KRAVAŘSKÉ ŠKOLE

autor: | 13. prosince 2013 | Akce, Nepřehlédněte

Žáci a učitelé Základní školy Kravaře se úspěšně zapojili do regionálního projektu „ Specifická primární prevence rizikového chování“. Věděli jsme, že musíme vše pečlivě připravit.

Jak jsme začali? V září jsme odstartovali velké přípravy časového harmonogramu jednotlivých akcí. Plány byly veliké, diskutovali jsme o všem mezi sebou, s učiteli, panem ředitelem, na školním parlamentu.

A co se nám povedlo? Uvedeme několik příkladů úspěšných akcí:

Ve škole jsme přivítali skupinu mongolských dětí i dospělých, se kterými jsme prožili moc zajímavou sobotu. Společně jsme sportovali, hráli si, zpívali, vše pod vedením šikovné paní učitelky Hany Tesárkové. Nejhezčí zážitek byl ze společného posezení u stolu, na kterém nechyběl výborný mongolský oběd. Všechny chuťovky ruku v ruce připravily Mongolky a naše děvčata podle národních mongolských receptů. Setkání bylo přátelské, zajímavé, veselé i poučné.

V projektu nechyběla výtvarná soutěž pod názvem „ Na barvě nezáleží“ a literární s názvem „Jsme přátelé“. Zaměřili jsme se na vážnější témata věnovaná mezilidským vztahům, toleranci odlišností jiných národnostních či etnických skupin a porozumění jejich kultuře i tradicím.

Ani tématům  kyberšikany či prevenci rizikových jevů, které nás ohrožují v každodenním životě, jsme se nevyhýbali a zařadili je v rámci dvou besed do projektu.

A už se těšíme na prosincové projektové dny. Proběhnou další kulturní i společenské akce, při kterých se budeme bavit nejen my, žáci školy, ale také naši rodiče, učitelé, známí, přátelé.

A co jsme si chtěli tímto projektem dokázat? Že nás baví nové věci, že se rádi seberealizujeme při různých činnostech, že se učíme týmově přemýšlet a pracovat. Ale hlavně jde o to, že máme ze všeho velkou radost a pocit uspokojení. To vše je zdokumentováno i na naší webové stránce www.skolakravare.cz.

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2014 přejí žáci a učitelé ZŠ Kravaře.