Projektový den na SPŠ v České Lípě

autor: | 20. října 2021 | Nepřehlédněte

V úterý 19. října 2021 jsme se s vycházejícími žáky, tedy naší 9.třídou zúčastnili dalšího, pro nás již tradičního projektového dne na střední průmyslové školy v České Lípě. Během celého dopoledne jsme stihli například toto:

  • prošli jsme velkou část školy a nakoukli do některých odborných učeben,
  • viděli jsme v akci SNS stroje,
  • viděli jsme různé druhy mohutných soustruhů a dalších obráběcích strojů,
  • navštívili jsme kovárnu,
  • v nástrojárně jsme sestavovali či programovali některé druhy robotů,
  • v učebně automatizace jsme zapojovali jednoduché okruhy se stlačeným vzduchem,
  • programovali jsme robotické rameno,
  • v učebně fyziky jsme viděli zajímavé pokusy na téma akustika,
  • a to nejlepší nakonec – dostali jsme dokonce i svačinu a pití 🙂

Projektový den tedy jistě splnil svůj odborný záměr, ale význam měl obrovský i z pohledu návštěvy vycházejících žáků na střední škole.

Děkuji kolegům ze SPŠ za čas a energii, kterou nám věnovali. Zdeněk Šmída, ředitel ZŠ

 

 

 

 

 

Související obrázky: