Projektový den ve školních dílnách

Díky projektu OPVK jsme obnovili materiální vybavení školních dílen. U této příležitosti jsme uspořádali projektový den, během kterého žáci ve skupinkách vyrobili informativní cedule k připravované naučné stezce, která povede až k Mečovému kameni. Někteří žáci předvedli velkou zručnost a šikovnost, bylo vidět, že kladivo a pilu nedrží v ruce poprvé. Pro ostatní budou školní dílny to pravé místo, kde se to budou moct od příštího školního roku naučit.

Zdeněk Šmída, ředitel školy