Průzkum zemědělského družstva v Blíževedlích

V pondělí 26.10.2015 se vypravil celý první stupeň naší školy na detailní průzkum místního zemědělského družstva, respektive jeho živočišné části, v Blíževedlích. Postupně jsme viděli porodnici, jesle, školku i školu pro telátka a krávy, obdivovali jsme moderní dojírnu i bioplynovou stanici. Provázel nás zootechnik pan Babika, jemuž děkujeme za čas i trpělivost.

Zdeněk Šmída