První výlet první třídy

V úterý 14.4. jsme se vydali vlakem na náš společný výlet. Jako cíl jsme si vybrali zámek Ploskovice. Vyrazili jsme od školy a už do kopce k nádraží nás některé bolely nohy.  Hned po nastoupení do vlaku jsme se nasvačili. Cesta uběhla rychle. Ze zastávky v Ploskovicích jsme se vydali po turistické cestě. Ale zámek nikde nebylo vidět. Tak jsme poznávali stromy podél cesty – javor, jasan, lípu, hrušně a slivoně. A pak se objevil vysoký kamenný plot. A to jsme došli do zámecké zahrady. Tady byli stromy. Krásné, veliké a neznámé. Viděli jsme jedlý kaštanovník a taky pavlovnii. To je obrovský strom s velkými listy. V zahradě jsme se proběhli, ještě trochu nasvačili a šli jsme na prohlídku zámku. Dozvěděli jsme se, že sem jezdil opravdový císař.  A taky jsme viděli pohádku O Rozárce a Martinovi. Rozárka nás provedla zámkem a nebála se ani čerta. V pohádce vystupovala skutečná postava Adam Michna, který hudebním skladatelem. Po prohlídce jsme utratili všechny peníze, proběhli se horní částí parku, okukovali pávy, kteří se před námi krásně naparovali. Cestou k nádraží jsme trhali luční květiny, které jsme si donesli do třídy jako vzpomínku na výlet. Vlakem jsme pak odjeli zpátky. Výlet se nám moc líbil.

 prvňáci