Škola jinak

autor: | 19. září 2023 | Nepřehlédněte

Ve středu 13. září 2023 žáci 7. třídy vyrazili do rekreačního areálu Mukařov – Borovice. Nejednalo se však o školní výlet, ale o terénní výuku, jednoduše řečeno, sedmáci se učili mimo školní lavice.

První zastávkou bylo Mnichovo Hradiště. Tady žáci s pomocí mobilní aplikace hráli připravenou hru, která je přenesla do historie, konkrétně do 17. století. Cíl hry byl na zámku v Mnichově Hradišti, takže se jedna část sedmáků vypravila na prohlídku zámku a ta druhá navštívila zdejší muzeum. Odpolední program obstarali pozvaní lektoři, kteří dětem povyprávěli o vzniku, původu a druzích hornin. Děti si potom samy vyzkoušely práci s geologickým kladívkem a také opracování kamenů.

Druhý den strávili sedmáci v Jablonečku, což je již zaniklá obec v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Už tam se dostat byla „zabíračka“, protože museli zdolat hned po ránu 6 kilometrů do mírného kopce. V Jablonečku žáci pracovali s mapou, dozvěděli se něco o historii této obce a prošli si trosky rozbořených domů. Podívali se rovněž do jediných dvou stojících budov – bývalé německé a české školy. Aby se jen neučili, udělali si na ohni v kotlíku buřt guláš a opekli si buřty. Na závěr si ještě vytvořili svá umělecká díla, která v Jablonečku nechali vystavena, aby se jimi mohli kochat další návštěvníci tohoto místa. Po ukončení programu zase pěkně šlapali 6 kilometrů rekreačního areálu.

Poslední den se na terase areálu konala vědomostní soutěž, při které žáci prokazovali vědomosti, které během výuky získali. Vyzkoušeli si týmovou práci, mluvený projev, ale také češtinářské schopnosti. Po obědě se s areálem rozloučili a rozjeli se zpátky do svých domovů. V průběhu tří dnů žáci procvičili český jazyk, zeměpis, dějepis, informatiku, výchovu k občanství, výtvarnou a tělesnou výchovu. Sedmáci určitě nelitují, že si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, že učit se dá i jinak a nemusí jen sedět ve školních lavicích.

Roman Mazůrek a Hana Tesárková, pedagogický dohled

Děkuji našim pedagogům za organizaci této krásné terénní výuky, která by se neobešla bez externích lektorů, tedy děkuji také paní Veronice Ličaverové a vedoucímu katedry geografie TUL Liberec Kamilu Zágorškovi. Zdeněk Šmída, ředitel ZŠ

Související obrázky: