Škola nezůstala stranou!

autor: | 16. května 2019 | Nepřehlédněte

Poté, co jsem se dozvěděl o vyhlášené veřejné sbírce jsem se zeptal na názor deváťáků, kteří mě velmi mile překvapili 🙂 Ke sbírce se chtějí určitě připojit a to nejen finančně, ale hlavně organizačně, do druhého dne vymysleli plakát, od paní učitelky Tesárkové získali dobovou fotografii a sbírku zorganizují na celé škole. Moc si jejich zájmu a energie vážím a děkuji jim za to.

Aktuálně 16.5. Děkuji zejména Adélce Veselé, která několikrát obešla školu s pokladničkou, o celou sbírku se krásně postarala a vybrala parádních 3386 Kč. Velkou část, konkrétně 2000 Kč přispěly holky Stárkovi z Janovic. Moc jim děkujeme a stejně tak všem ostatním žákům a zaměstnancům základní školy.

Zdeněk Šmída, ředitel školy

 

OFICIÁLNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCE Z WEBU OBCE KRAVAŘE:

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

poprvé v novodobých dějinách Obce Kravaře se Rada Obce Kravaře v Č. rozhodla vyhlásit veřejnou sbírku na podporu investiční akce, která byla v nedávných dnech „vysoutěžena“ a následně podepsána příslušná Smlouva o dílo.
Jde o rekonstrukci mostu, spojujícího Kravaře s místní částí Pod lipou. Jak je ze smlouvy patrné, obec zainvestuje do této rekonstrukce částku 1.693,995, 10 Kč (vč. DPH).

Jen pro upřesnění uvádím, že v letošním roce plánuje naše obec příjmy ve výši 10.997,600 Kč.

V době projektových prací ještě stála lípa u hlavního mostu přes komunikaci I/15. Když bylo vydáno stavební povolení a běžela soutěž o dodavatele stavebních prací, postihl Kravaře silný vítr, který vyvrátil letitou lípu, při pravé straně mostu směrem na Českou Lípu.

Následně na zasedání Rady Obce Kravaře v Čechách vznikla myšlenka právě na vyhlášení veřejné sbírky na pořízení nové lípy, včetně jednoduchého posezení u tohoto stromu.

Snažíme se naslouchat a tak jsme z reakcí občanů po zmizení lípy v ulici Pod lipou cítili potřebu podílet se na nápravě. Vidíme šanci na propojení malých a velkých Kravařanů s budoucností Kravař.

První korunka do sbírkové kasičky v 6ti letech, první pusa pod lípou na kterou jsem s dědou přispěl v 16ti letech,  procházka s vnoučaty přes most kolem „naší sochy“ v 60ti letech. Tak nějak to cítíme a proto  vás zveme k této akci jako podílníky.

A protože jsme přesvědčeni, že sbírkou jistě na novou lípu podaří shromáždit dostatek finančních prostředků, dovolili jsme si sbírku rozšířit i o prostředky, ze kterých by byla pořízena socha sv. Jana Nepomuckého na mostek, spojujícího lokalitu Pod lipou s Kravařemi (pořízení sochy není součástí stavebních prací).

Povolení Krajského úřadu Liberec (zde)  umožňuje přispět na lípu a sochu dvěma způsoby:

  1. Hotovostně do „pokladničky“ – zapečetění v našem Infocentru Kravaře
  2. Bezhotovostně na transparentní účet u České spořitelny a.s.
    – č.ú. 030031-0903300389/0800

Jistě nemusím zdůrazňovat, že sbírka je zcela dobrovolná a záleží na každém z nás, jak se rozhodne přispět, resp. nepřispět.
Průběžný stav sbírky můžete sledovat právě na transparentním účtu ČS a.s. a o stavu hotovosti budete informováni na našich webových stránkách.

Robert Lůžek

Související obrázky: