ŠKOLNÍ JÍDELNA INFORMUJE

autor: | 9. srpna 2022 | Nepřehlédněte

Upozornění pro strávníky

Způsob úhrady stravného – obědy budou hrazeny vždy zálohově (dopředu). Výše zálohy je stanovena podle věkových a cenových kategorií strávníků.

žáci 7 – 10 let   550,– Kč
žáci 11 – 14 let   600,– Kč
žáci 15 a více let   650,– Kč
zaměstnanci ZŠ   600,– Kč
cizí strávníci 1800,– Kč

 

Bezhotovostní platba převodem z Vašeho účtu na účet ZŠ: 0904012389/0800 bude provedena vždy k 15. dni v měsíci (například: platba na září 2022 bude uhrazena nejpozději do 15. 8. 2022, atd.).

Hotovostní platba bude vybírána v průběhu celého měsíce, ale vždy dopředu. Výši částky určuje počet pracovních dní a počet odhlášek provedených do okamžiku placení (například: platba na září 2022 bude provedena v průběhu měsíce srpna, nejpozději do 15. 8. 2022 – platba na měsíc říjen 2022 bude uhrazena do 15. 9. 2022, atd.).

V případě nezaplacení stravného v řádném termínu, kdykoliv v průběhu školního roku, bude strávník odhlášen ze stravování.

Odhlašování obědů: obědy se z organizačních důvodů ŠJ odhlašují den předem do 14.00 hod.. V případě akutního onemocnění, kdy rodič nestihne provést odhlášení, má možnost si oběd první den nemoci odnést domů ve vlastním jídlonosiči. Na další dny je povinen dítě odhlásit.

Provozní doba ŠJ: denně 6.00 – 14.30.

Veronika Provazníková, vedoucí školní jídelny

Kontakt: 602 313 553, e-mail: provaznikova@skolakravare.cz

                                                     

 

Související obrázky: