To je zákon, kámo!

autor: | 13. května 2019 | Nepřehlédněte

Název preventivního programu, který navazuje na protidrogový vlak a jejž jsme navštívili na podzim loňského roku, napovídá, jakým směrem se tento návazný program ubíral.

Podstatou návazného programu „To je zákon, kámo“ je rozšíření a upevnění právního povědomí dětí a všech právních důsledků, které souvisí s touto problematikou. Děti ve třídách vytvořily skupinky, a po opětovném zhlédnutí stejného příběhu z protidrogového vlaku, se společně zaměřily na příčiny, vývoj a důsledky drogové závislosti z perspektivy policejního týmu. Policista uděloval body jednotlivým týmům za jejich odpovědi a na konci celého programu vyhodnotil ten nejlepší. Vítězný tým obdržel od policisty drobné dárky. Žáci odcházeli plni dojmů a nových poznatků. Jsou zase blíže ke správnému rozhodnutí o tom, co je pro ně dobré a co ne. Poznali, že zákon má lidi chránit v obtížných situacích a ne je omezovat. Že život, který žijí, je jen jejich a pouze na nich závisí, jaký bude a jak ho prožijí.

Iva Pešková, metodik prevence

Související obrázky: