Třeťáci jedí zdravě.

Týdenní projekt Zdravá svačinka, který probíhá od 5. 10. do 9. 10. v součinnosti se školní družinou, se ve třetí třídě setkal s nečekaným ohlasem. Žáci se v 1. a 2. ročníku učili v hodinách prvouky o zdravé výživě a správném stravování. Letos své teoretické znalosti mohou uplatnit v praxi. Společně se svými rodiči připravují svačiny, kde nechybí tmavé pečivo, jogurt, zelenina, ovoce, müsli, ale i zdravé nápoje. Dokonce jedna z maminek peče domácí chléb, jiná připravuje domácí müsli a jeden tatínek vyrábí salám. Takovou podporu jsem nečekala. Moc děkuji touto cestou všem rodičům za podporu. Velmi si jí vážím a věřím, že ve zdravém způsobu života budete pokračovat.

Mgr. Jana Šmehlíková