Učíme se podnikat

autor: | 28. dubna 2014 | Doporučené

Minulý čtvrtek odstartoval mimořádný projekt pro 8. a 9. ročník naší základní školy. Pod názvem UČÍME SE PODNIKAT  (http://www.ucmesepodnikat.cz/) se skrývá 6 přednášek na téma finanční gramotnost. Tento Evropský projekt organizuje společnost LAG Podralsko: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Číslo prioritní osy:  7.1 Název osy:  Počáteční vzdělávání. Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání.

Termíny kurzů

Čtvrtek 24. 4. 14.00 – 15.30 hod   Pondělí 2. 6. 14.00 – 15.30 hod
Středa 30. 4. 12. 30 – 14.00 hod   Středa 4. 6. 12. 30 – 14.00 hod
Pondělí 26. 5. 14.00 – 15.30 hod   Středa 18. 6. 12. 30 – 14.00 hod

Výuka bude podle potřeby upravena. Odvoz dojíždějících žáků bude v případě potřeby zajištěn. Na jakékoli informace odpoví ředitel školy.

Naši žáci se postupně dozví základy v těchto oblastech:

Základy podnikání – 2 hodiny

a) Druhy firem – právnických osob
b) Rozdíly, výhody a nevýhody jednotlivých typů právnických osob
c) Jak si založit firmu, jak začít podnikat z pohledu platné legislativy
d) Rejstříky – ekonomických subjektů, obchodní rejstřík
e) Zákonné odvody – sociální, zdravotní pojištění, daně a poplatky

Marketing a management – 2 hodinya)     Marketing a marketingové strategie

b)    Podnikatelské koncepce

c)     Marketingová komunikace

d)    Reklama

e)     SWOT analýza

f)     Management – základní manažerské funkce

g)    Maslowova pyramida potřeb

h)     Nástroje řízení

Základní principy fungování trhu – 2 hodinya) Trh

b) cena

c) Zákon nabídky
c) Zákon poptávky

e) rovnováha nabídky a poptávky

Finanční gramotnost – 6 hodin – Produkty peněžního a bankovního trhua) Peníze a platební styk (hotovostní, bezhotovostní)
b) Běžné účty
c) Úvěry
d) Spoření
e) Investování

obrázek 2

obrázek 4

Související obrázky: