V prezidentské kanceláři se chodí vlevo.

autor: | 10. dubna 2019 | Doporučené

Pátek 5. 4. patřil reprezentaci. Navštívili jsme totiž Pražský hrad, 3. největší komplex světa. Naše průvodkyně Tereza Adámková nám postupně otevírala dveře do současně využívaných i historických prostor Kanceláře prezidenta ČR. Nejprve jsme ovšem prošli důkladnou, dokonce trojí, bezpečnostní kontrolou. Ohromila nás pracovna T. G. Masaryka, kterou současný prezident využívá jako knihovnu. Po budově jsme se kvůli umístění dveří pohybovali vlevo. Neobyčejným dojmem bylo polední střídání hradní stráže, kterému jsme přihlíželi přímo z hradního nádvoří, izolováni od turistického davu. Historie na nás dýchla ve svatovítské katedrále a ve starém královském paláci s Vladislavským sálem. Závěr výjimečného dne patřil procházce malostranskými uličkami a zaslouženému posilnění před zpáteční cestou, kde jinde než v „mekáči“.

autor neznámý

Související obrázky: