VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

autor: | 8. října 2020 | Nepřehlédněte

Základní škola Kravaře, Školní 115,471 03 Kravaře, příspěvková organizace

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

INFORMACE PRO RODIČE a veřejnost

Podle §167 a 168 školského zákona č.561/2004 Sb., vyplývá povinnost na každé základní škole ustanovit školskou radu, jejíž funkční období je tříleté. Z důvodu ukončení tohoto období fungování školské rady na ZŠ Kravaře je povinnost ředitele školy uspořádat nové volby pro nové volební období. Naše školská rada má šest členů (2 zástupci z řad pedagogů, 2 zástupci z řad zákonných zástupců žáků – oprávněné osoby a 2 zástupce za zřizovatele). Volby se řídí platným volebním řádem, který vydal zřizovatel – Obecní úřad Kravaře. Rodiče a zákonní zástupci žáků mohou podávat návrhy na kandidáty do školské rady z řad oprávněných osob.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU VOLEB NA ZŠ KRAVAŘE

TERMÍN VOLEB: středa 11. listopadu 2020

MÍSTO KONÁNÍ: Základní škola Kravaře

ČAS KONÁNÍ VOLEB: 1530 – 17 hodin

HLASOVACÍ LÍSTKY: volič obdrží v místě voleb na určeném místě.

ÚPRAVA HLASOVACÍCH LÍSTKŮ: volič označí křížkem maximálně 2 kandidáty.

ZPŮSOB VOLBY: vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny.

PODÁNÍ NÁVRHŮ NA KANDIDÁTY: do 30. října 2020 v kanceláři ZŠ Kravaře (V. Provazníková) nebo třídnímu učiteli.

ZVEŘEJNĚNÍ LISTINY NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ: do 4. listopadu 2020 na nástěnce u šaten v přízemí ZŠ a na webové stránce školy www.skolakravare.cz

VYHLÁŠENÍ VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ: do 5 dnů ode dne ukončení voleb budou výsledky zveřejněné na nástěnce školy, na úřední desce OÚ Kravaře a na webové stránce www.skolakravare.cz

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel školy

Související obrázky: