Vzdělávání #NaDálku

autor: | 21. března 2020 | Nepřehlédněte

Po prvním týdnu nucené vzdělávací odstávky vzděláváme dál – na dálku. Režim je omezený a silně závislý na disciplíně žáků a časových a organizačních možnostech rodičů, ale již dnes je funkční a v některých třídách již probíhá. Naše škola naštěstí byla připravena na tuto formu vzdělávání, protože dlouhodobě využíváme službu OFFICE 365, ve které mimo jiné nabízíme všem žákům ke stažení nejnovější licence všech oblíbených produktů MICROSOFT OFFICE (info jak je dlouhodobě na školních www). V této službě má každý žák zřízen účet, kterým se přihlašuje do školní sítě, ale také na portál www.office.com. K výuce na dálku, chatování, zadávání a kontrole práce, hromadným videohovorům, přednáškám atd. využíváme aplikaci TEAMS.

Zásady práce v následujícím období, na kterých jsme se s celým pedagogickým sborem shodli jsou:

  • snažit se neustále aktivizovat žáky, být s nimi v každodenním kontaktu,
  • organizovat hromadné chaty či video hovory s celou třídou či menšími kolektivy žáků,
  • provádět individuální výuku,
  • respektovat technické podmínky žáků,
  • využívat pouze zavedené systémy (Bakaláři – Komens, Teams), působit jednotně,
  • úkoly k domácímu procvičování zadávat v rozumném rozsahu, zejména na druhém stupni koordinovat působení všech pedagogů,
  • práci neklasifikovat, podávat zpětnou vazbu, hodnotit body či slovně,
  • respektovat situaci rodin s více sourozenci.

Děkuji zejména všem rodičům za trpělivost a podporu, učíme se všichni za pochodu, snažíme se přizpůsobit situaci, na kterou nás nikdo nepřipravil.

Zdeněk Šmída, ředitel školy

Související obrázky: