Zájmové útvary

Zájmové útvary

Ve školním roce 2019/2020 mohou naši žáci trávit svůj volný čas mimo povinné vyučování dané rozvrhem při těchto aktivitách:

 • DESKOHRANÍ třída čtvrtek 13 -14 hod Jana Hurtová
 • KNIHOVNA denně 705 – 740 hod, v odpoledních hodinách dle dohody Hana Tesárková
 • PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKYstředa 705 hod Hana Tesárková
 • KERAMIKA úterý 13 – 14 hod Zuzana Kroupová
 • FLORBALOVÁ AKADEMIE pro 1. i 2. st. – středa 1330 – 1500 Marek Dzierža
 • PRŮBĚŽNÉ DOUČOVÁNÍ– pro 1. i 2. st. – pondělí až čtvrtek po vyučování dle možností vyučujících – pouze v případě dobrovolného zájmu žáků
 • ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK čtvrtek 15 – 16 hod Ivana Pešková + Soňa Sittová
 • Český jazyk pro 2. stupeň pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 705 – 740hod Hana Tesárková
 • přírodní vědy doučování pro 2. stupeň pondělí a středa 705 – 740hod Ivana Pešková

V tomto školním roce pokračují také jednotlivé aktivity projektu OP VVV “Šablony pro ZŠ II” a to konkrétně ČTENÁŘSKÝ KLUB, KLUB LOGIKY a CIZÍCH JAZYKŮ a DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ. Přihlásit se na tyto aktivity je možné, účast se potom stává v daném pololetí povinná.  bezplatná.

 • ČTENÁŘSKÝ KLUB 
  • Pondělí 4.+5. třída 1230 – 14 hod Hana Tesárková
 • KLUB LOGIKY
  • Pátek 14 – 1530 hod 2. stupeň Andreas Savva
  • Čtvrtek 13 – 1430 hod 2. + 3. třída Jana Hurtová
 • KLUB CIZÍCH JAZYKŮ
  • Čtvrtek 1405 – 1505 hod Alice Křížová Angličtina
 • DOUČOVÁNÍ
  • V různých časech u těchto vyučujících: I. Pešková, J. Hurtová, R. Rejzková, N. Trenčianska, J. Kroupová, A. Křížová

Do naplnění své kapacity 50 žáků slouží k vyplnění volného času našich nejmenší žáků samozřejmě Školní družina.

Pro žáky 1. stupně, kteří se kapacitně nevejdou do školní družiny, je připraven školní klub, jehož fungování je umožněno díky projektu OPZ MPSV „Prorodinná opatření.

Svou pobočku má na naší škole Základní umělecká škola z Žandova. Zobcovou flétnu, saxofon a klávesy vyučuje pan učitel Václav FILIP, zobcovou flétnu paní učitelka Helena Cimplová, populární zpěv paní učitelka Michaela BRZKOVÁ a TANEC vyučuje paní učitelka Adéla EHRLICHOVÁ.

Během velké přestávky a také po vyučování mají žáci možnost hrát ping-pong ve vestibulu školy.