Školská rada

Školská rada schvaluje školní vzdělávací program, výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, má podíl také na zpracování koncepčních návrhů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření školy. Projednává také zprávy České školní inspekce, může podávat podměty řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům.

Školská rada se řídí § 167 a 168 školského zákona č.561/2004 Sb.

Výsledky voleb do školské rady – 15. 11. 2017

Ve středu 20. prosince 2017 se poprvé sešla školská rada v novém složení. Zápis zde: 1_zasedání školské rady_20_12_2017

Ve středu 27. června 2018 se školská rada sešla  v tomto školním roce podruhé. 2_zasedání školské rady_27_6_2018

Ve pondělí 8. října 2018 se školská rada sešla  poprvé ve školním roce 2018/2019 . 3 zasedání školské rady_8_10_2018

Ve čtvrtek 20. června 2019 se školská rada sešla  v tomto školním roce podruhé. 4 zasedání školské rady_20_6_2019

Ve středu 9. října 2019 se školská rada sešla poprvé v tomto školním roce na svém 5. zasedání. 5. zasedání školské rady 9.10.2019

Ve středu 17. června 2020 se školská rada sešla podruhé v tomto školním roce na svém 6. zasedání. 6. zasedání školské rady 17.6.2020