Školská rada

Školská rada schvaluje školní vzdělávací program, výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, má podíl také na zpracování koncepčních návrhů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření školy. Projednává také zprávy České školní inspekce, může podávat podměty řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům.

Školská rada se řídí § 167 a 168 školského zákona č.561/2004 Sb.

Výsledky voleb do školské rady – 15. 11. 2017

Ve středu 20. prosince 2017 se poprvé sešla školská rada v novém složení. Zápis 1. zasedání školské rady

Ve středu 27. června 2018 se školská rada sešla  v tomto školním roce podruhé. 2. zasedání školské rady

Ve pondělí 8. října 2018 se školská rada sešla  poprvé ve školním roce 2018/2019 . 3. zasedání školské rady

Ve čtvrtek 20. června 2019 se školská rada sešla  v tomto školním roce podruhé. 4. zasedání školské rady

Ve středu 9. října 2019 se školská rada sešla poprvé v tomto školním roce na svém 5. zasedání. 5.zasedání školské rady

Ve středu 17. června 2020 se školská rada sešla podruhé v tomto školním roce na svém 6. zasedání. 6. zasedání školské rady

Výsledky voleb do školské rady 30.5.2021

V úterý 22. června 2021 se poprvé sešla školská rada v novém složení. Zápis z 1. zasedání školské rady

V pondělí 29. listopadu 2021 se školská rada sešla podruhé. Zápis z 2. zasedání školské rady

V pondělí 27. června 2022 se školská rada sešla potřetí. Zápis z 3. zasedání školské rady

Ve středu 16. listopadu 2022 se školská rada sešla po čtvrté. Zápis 4. zasedání školské rady

V pondělí 26. června 2023 se školská rada sešla po páté. Zápis z 5. zasedání školské rady

V pondělí 16. října 2023 se školská rada sešla po šesté. Zápis_6zasedání školské rady.

Výsledky voleb do školské rady 5.6.2024

Ve čtvrtek 20. června 2024 se poprvé sešla školská rada v novém složení. Zápis_1_školská rada 20_6_2024

Související obrázky: