Zpívání v kravařském KOSTELE

autor: | 20. prosince 2012 | Doporučené

Vánoce 2012 v kravařském kostele.

Vánoce 2012 v kravařském kostele.

V úterý 18. prosince 2012 patřil kravařský kostel dětem. Po úvodním přivítání a pokřtění ALMANACHU základní školy k 30. výročí jejího založení se všichni přítomní začali bavit vystoupením dětí. Večer odstartovala sérií vánočních písniček MATEŘSKÁ ŠKOLKA, poté děti ze ZUŠ a nakonec téměř celá ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Krátké divadélko a nemalé množství vánočních písniček naplnilo příjemné prostředí kostela předvánoční atmosférou.

Děkuji paní Jurkolákové za pomoc a zapůjčení kostela, děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě večera, zejména učitelům a učitelkám MŠ, ZUŠ a ZŠ, hlavně pak děkuji všem dětem, malým i velkým za nádherné písničky.

Zdeněk Šmída