Microsoft TEAMS

Zde najdete návod, jak se přihlásit do služby OFFICE a jak zde najít perfektní komunikační prostředí TEAMS. Výuku se budeme nadále všem žákům snažit zprostředkovat vzdáleně, nejprve ale musíme navázat kontakt.

V případě jakýchkoli obtíží mě neváhejte kontaktovat.

Zdeněk Šmída, ředitel ŽŠ