Druháci pozorovali kozu bezoárovou

Poznávací výlet do OBORY VŘÍSEK 5.6.2023 domluvila druhákům paní učitelka Bartošová s paní asistentkou Chocholoušovou. Díky našemu panu školníkovi a kravařským hasičům, tedy panu Šimonkovi, se děti do Holan dostaly snadno. Obora je nedaleko a je v ní i starý zámek,...

Den s archeology

Jak se ze střípků a kosterních pozůstatků skládají obrazy dávné pravěké minulosti, mohli šesťáci se sedmáky na vlastní oči spatřit během archeologické exkurze v Lovosicích. Přihlíželi průzkumu pravěkých hrobů, byla jim přiblížena profese archeologa i antropologa a...

Beseda o životě bez zraku

Ve čtvrtek 20.4.2023 k nám do školy přijeli úžasní lidé z českolipské organizace SONS. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS má v České Lípě sídlo v ulici Červeného kříže a my jsme již několikrát právě právě pro tuto organizaci díky Dominice a Šarlotě...

Aktuality

Den Země pro 1. stupeň

Den Země pro 1. stupeň

V pondělí 17.4.2023 uspořádala paní učitelka Pešková společně s paní Veronikou Ličaverovou a hlavně s žáky 9.ročníku úžasný projektový den pro všechny žáky 1.stupně. Deváťáci obsadili různá stanoviště, kde děti učili druhy dřevin, obilnin, razítkovali cibulí, zkoumali...

FLORBALOVÉ TURNAJE

FLORBALOVÉ TURNAJE

V měsících březnu a dubnu se v České Lípě ve sportovní hale konaly školní turnaje pro žáky základních škol. Také naše škola vyslala do boje své reprezentanty. Jako první přišel na řadu koncem března výběr chlapců ze 6. a 7. tříd, kteří byli doplněni dvěma páťáky....

Matematický klokan – vyhodnocení

Matematický klokan – vyhodnocení

Soutěže Matematický klokan se na naší škole zúčastnilo celkem 54 žáků ve čtyřech kategoriích. Děkujeme všem žákům, kteří přišli a porovnali své síly v netradičních logických úlohách.   V pátek 24. března 2023 jsme vyhlásili a ocenili 3 nejlepší řešitele...

Turnaj ve vybíjené.

Turnaj ve vybíjené.

Ve středu 22. 3. se naši vybraní páťáci a čtvrťáci zúčastnili turnaje ve vybíjené, který byl pořádán ZŠ 28. října v České Lípě. Konkurence byla veliká, neboť dohromady bylo přihlášeno 12 základních škol z celého okresu.   Školy byly rozlosovány do tří...

Matematický klokan i na naší škole

Matematický klokan i na naší škole

Dnes k nám doskákal MATEMATICKÝ KLOKAN až z daleké Austrálie! Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal...

Zápis do 1.třídy ve školním roce 2023/2024

Zápis do 1.třídy ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, těší nás, že jste si pro vzdělání svých dětí vybrali Základní školu Kravaře. Společně nás čeká 1.krok - zápis do 1.třídy pro školní rok 2023/2024. Prezenční zápis proběhne ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 14 do 17 hod u nás v...

Projekty