Druháci pozorovali kozu bezoárovou

Poznávací výlet do OBORY VŘÍSEK 5.6.2023 domluvila druhákům paní učitelka Bartošová s paní asistentkou Chocholoušovou. Díky našemu panu školníkovi a kravařským hasičům, tedy panu Šimonkovi, se děti do Holan dostaly snadno. Obora je nedaleko a je v ní i starý zámek,...

Den s archeology

Jak se ze střípků a kosterních pozůstatků skládají obrazy dávné pravěké minulosti, mohli šesťáci se sedmáky na vlastní oči spatřit během archeologické exkurze v Lovosicích. Přihlíželi průzkumu pravěkých hrobů, byla jim přiblížena profese archeologa i antropologa a...

Beseda o životě bez zraku

Ve čtvrtek 20.4.2023 k nám do školy přijeli úžasní lidé z českolipské organizace SONS. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS má v České Lípě sídlo v ulici Červeného kříže a my jsme již několikrát právě právě pro tuto organizaci díky Dominice a Šarlotě...

Aktuality

Vánoční koncerty….

Vánoční koncerty….

Tu pravou vánoční atmosféru jistě navodí koledy zazpívané žáky mateřských školek a naší základní školy. Poprvé to bude od 16:30 hod v kostele v Blíževedlech v úterý 20. prosince, o den později, tedy ve středu 21. prosince to bude kostel kravařský od 16ti hodin. Těšíme...

V učebně ROBOTEL to žije!

V učebně ROBOTEL to žije!

V naší nejmodernější počítačové učebně ROBOTEL to opravdu žije. Byl jsem se dnes podívat na naše třeťáky, jak se učí s paní učitelkou Křížovou anglicky a celou hodinu jsem byl nadšený a žasnul jsem. Paní učitelka mluví pouze anglicky, děti bezvadně reagují, na...

Netradiční prevence rizikového chování

Netradiční prevence rizikového chování

V pátek 2.12.2022 zorganizoval pan učitel Mazůrek opět po roce besedu s pracovníky věznice v Litoměřicích. Beseda je pro 9.ročník a je velice zajímavá. V teoretické části se žáci dozví vše o systému věznic a nápravy odsouzených lidí v České republice, v druhé,...

Projekty