Výsledek plánovaného šetření České školní inspekce.

autor: | 29. dubna 2020 | Nepřehlédněte

Ve dnech 27. – 29. 1. 2020 proběhla na naší škole ohlášená, periodická inspekční činnost pracovníků libereckého inspektorátu ČŠI. Kontrola proběhla na mnoha úrovních, ať již to byly samotné náslechy v hodinách všech učitelů, přes kontrolu stravování, financování, čerpání dotací, účetnictví, kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků, až po bezpečnost prostor určených pro výuku, plánování rozvoje školy, strategii dalšího vzdělávání a mnohé další.

S výsledkem byl osobně seznámen starosta obce pan Vít Vomáčka jakožto zástupce zřizovatele, který s kolektivem inspektorů promluvil o silných i slabých stránkách naší školy. Celkově ale musím přiznat velmi dobrý pocit ze závěrů kontroly, díky které víme co děláme dobře a na co se máme zaměřit a zlepšit to.

K nahlédnutí přikládám INSPEKČNÍ ZPRÁVU a PROTOKOL O KONTROLE.

Zdeněk Šmída, ředitel školy

Související obrázky: