Deváťáci v Památníku Terezín.

autor: | 14. června 2020 | Nepřehlédněte

Protože skončila přísná epidemiologická omezení kvůli koronaviru, mohla se většina 9.třídy vydat ve středu 10.6. na předem plánovanou exkurzi do Památníku Terezín.

Město Terezín.

  Jelo se brzy ráno vlakem do Litoměřic a poté jsme se autobusem přesunuli do Terezína. Prohlédli jsme si náměstí a řekli si něco o historii města a některých přilehlých významných budovách. V Památníku – Malé pevnosti – na nás čekal průvodce, který s námi vše prošel a svým výkladem doložil fakta a přiblížil všechny hrůzy, jichž se nacisté na vězněných osobách dopouštěli.

Malá pevnost Terezín.

Sami jsme si prohlédli dostupné a otevřené prostory a uvědomili si, jak strašné to tu pro vězně a především Židy muselo za 2.světové války být. Podívali jsme se i na popraviště, zhlédli krátký film a navštívili i muzeum. Naštěstí i počasí až na drobný krátký déšť vydrželo, a proto jsme mohli jít pěšky tzv. terezínskou cestou až do Litoměřic. Po rozchodu a volnu na oběd jsme si ještě krátce prohlédli litoměřické náměstí a poté jsme naši exkurzi ukončili a odjeli zpět vlakem domů.

Mgr.A.Savva, Mgr.P.Kureš a deváťáci

Související obrázky: