2014/2015

Naše škola je příjemcem podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Číslo výzvy: 56 a 57

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit cost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Typ projektu: IP – ostatní

 

Název projektu: Jazykové kurzy a školní knihovna

Zahájení projektu: 1.7.2015

Ukončení projektu: 31.12.2015

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků ve školách a školských zařízeních.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1310

 

Název projektu: Technické vzdělávání

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2015

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0548

OPVK_logo

OPVK_logo

Související obrázky: