2016/2017

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Naše škola je příjemcem finanční podpory z projektu OP VVV a ze státního rozpočtu.

Výzva: 02_16_022

Název výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název operačního programu: Vývoj, výzkum a vzdělávání.

Název projektu: Zvýšení kvality pedagogického sboru ZŠ Kravaře

Finanční alokace: 476 776 Kč.

Stručný popis: budeme postupně realizovat tyto šablony: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv), Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem).

Datum realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

 

Související obrázky: