Režim školy

REŽIM PŘÍCHODU A ODCHODU ZE ŠKOLY – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Na naší škole máme instalován bezkontaktní ovládání hlavních vchodových dveří, čímž se snažíme výrazně zvýšit zabezpečení školy proti nekontrolovanému pohybu neznámých lidí uvnitř budovy.

VÝHODY

škola je od 6.00 do 16.00 hod otevřena všem, kdo mají ovládací, bezkontaktní čip = zaměstnancům, žákům, pravidelným strávníkům a rodičům, kteří si pravidelně vyzvedávají děti z družiny. Zámek vchodových dveří se na 5s uvolní přiložením čipu k čidlu na stěně vlevo od dveří, kde jsou i zvonky do ředitelny a do kuchyně.

škola je od 6.00 do 16.00 hod uzavřena všem ostatním, kteří se musí ohlásit službě, některému zaměstnanci či vedení školy.

školu lze po celou dobu kdykoli opustit stisknutím ovládacího tlačítka na stěně vedle hlavních dveří.

NOVÝ REŽIM ŠKOLY

6.00 hod     Odemčen hlavní vchod do vestibulu školy a některé šatny.

7.25 hod     Odemčen boční vchod do šaten.

7.45 – 16.00 hod         Boční vchod do šaten uzamčen, druhý vchod z vestibulu do školy také uzamčen, dveře ovládané bezkontaktním čipem aktivní.

Při odchodu ze školy se žáci převléknou v šatně a odchází hlavním vchodem.

Bezkontaktní čip je majetkem Základní školy. Zaměstnancům, žákům, pravidelným „cizím“ strávníkům a rodičům, kteří pravidelně vyzvedávají děti z družiny zapůjčen zdarma na období školního roku proti podpisu. V případě ztráty či poškození vzniká povinnost uhradit neprodleně cenu čipu do pokladny školy. Veškerá tato pravidla upravuje směrnice školy „Čipový systém“.

V případě ztráty čipu je vlastník povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit vedení školy, aby byl daný čip vymazán ze systému.

V Kravařích 1. 9. 2023

Zdeněk Šmída, ředitel školy

Související obrázky: