Nejčastější dotazy

  • Generační propast? – Není pravda, že děti neumějí přečíst vázané písmo, znají ho ze slabikáře, vývěsek, učí se ho číst samy – jako doplněk, od 2. třídy si ho i zkouší psát a jde jim to dobře (mají už vypsanou ruku).
  • „Propojování“ hemisfér? – Rozvoj jemné motoriky zajišťuje jakékoliv psaní a vzhledem k jednoduchosti CS písma vzniká časový prostor pro procvičování jemné motoriky mnoha jinými činnostmi.
  • Vlastnoruční podpis? – Kriminalistický ústav již zpracovává předpis o uznání podpisu, je možné na úřady přijít s potvrzením od vedení školy.
  • Přechod mezi školami? – Škola usnadní potvrzením ředitele školy a dobrou komunikací mezi školami případný přestup dítěte.
  • Písmo je pomalejší? – Většinou není a čitelnost toto vyvažuje.

MALÉ ZAMYŠLENÍ: Proč píšeme?

  • abychom zaznamenali informaci
  • abychom vše přečetli po sobě i ostatních
  • jde o prostředek komunikace a ne o soutěž v rychlosti nebo výtvarné dílo

Statistika – jak píší cizinci: 8 % – spojené písmo 12 % – hůlkové písmo 20 %- částečně spojené písmo 60 %- script

 

Comenia Sript

Comenia Sript

Související obrázky: