Základní informace

 • Školu navštěvuje 155 žáků (údaj platný k 1.9.2023). Menší počet žáků ve třídě umožňuje učitelům zvýšený individuální přístup k dětem a lepší vzájemnou komunikaci.
 • Žáci v 1. – 9. třídě se učí podle Školního vzdělávacího programu Základní škola.
 • Od 3. třídy se žáci učí 3 hodiny týdně anglický jazyk.
 • Od 7. třídy mají žáci povinný druhý cizí jazyk – německý.
 • Od 4. do 9. třídy mají žáci 1hodinu informatiky týdně.
 • Pro 5. – 9. ročník škola organizuje dva sportovní kurzy. V zimě jde o lyžařský kurz, v červnu poté kurz vodácký.
 • Škole se po letech podařilo obnovit venkovní sportoviště, konkrétně běžeckou dráhu a areál skoku do dálky. Na velmi dobré úrovni je také tělocvična, která má rekonstruovaný parketový povrch a celkové ostění.
 • Škola je zapojena do projektů Ovoce a mléko do škol, OP JAK „Šablony pro MŠ a ZŠ I“, Školní klub skrze MAS LAG Podralsko.
 • O děti je postaráno v ranních i v odpoledních hodinách – ve školní družině, školním klubu, v zájmových kroužcích.
 • Vaše dítě se může stravovat ve školní jídelně. Dvě zkušené kuchařky a vedoucí školní jídelny připravují chutná a vydatná jídla. Pestrý jídelníček je obohacen o mléčné výrobky, ovoce, zeleninové saláty.
 • Žáci se aktivně zapojují do školních akcí, projektů, soutěží, olympiád.
 • Třídní učitelé s žáky organizují mimoškolní akce – školy v přírodě, exkurze, besedy, návštěvy divadelních a filmových představení, ZOO, planetária, muzeí.
 • V loňském roce získala družstva chlapců i dívek v oblastních sportovních soutěžích přední umístění. Uskutečnili jsme řadu dalších školních sportovních akcí.
 • Škola velice úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou ze Žandova, která má u nás pobočku.
 • Dále spolupracujeme úspěšně s českolipským florbalovým klubem FBC, jehož trenér a extraligový hráč Marek Dzierdza vede u nás oblíbenou florbalovou akademii, pan Josef Polák má u nás nově jednou týdně kroužek karate a taktéž pokračuje dlouholetá spolupráce s panem Jasonem Wanglem, který učí děti v 1. a 2. třídě angličtinu.
 • Kontakty:
  • Telefon: 487 868 225, mobil:  775 975 713
  • E-mail: info@skolakravare.cz
  • Ředitel: Mgr. Zdeněk Šmída
  • Vedoucí školní jídelny: Veronika Provazníková

Související obrázky: