INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU 2023/2024

autor: | 9. srpna 2023 | Nepřehlédněte

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Nový školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. 9. 2023 pro všechny stávající třídy od 2. do 9. ročníku první vyučovací hodinou, tedy v čase 7:45 – 8.30 v kmenových učebnách. Žáci se dozví nový rozvrh, organizační pokyny začátku školního roku, dostanou diáře a budou poučeni o školním řádu. v 8:30 vyučování končí, pouze žáci nejvyššího ročníku pomohou s vítáním prvňáčků.

Ve stejný den zveme do školy samozřejmě všechny prvňáčky zapsané na naší základní školu, zveme i rodiče, prarodiče a příbuzné, kteří chtějí prvňáčka doprovodit v tento mimořádný den. Slavnostní vítání začne v 9 hodin ve venkovní učebně. Prvňáčci budou jednotlivě přivítáni, poté se půjdou v doprovodu žáků devátého ročníku poprvé podívat se svou paní učitelkou Janou Šmehlíkovou do své třídy.

Ve školním roce 2023/2024 budeme pokračovat ve využívání školního informačního systému Bakaláři, přístupové údaje žáků vyšších ročníků i jejich rodičů zůstávají platné. Žáci i učitelé navíc aktivně využívají vnitřní sdílený prostor platformy TEAMS.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Způsob úhrady stravného – obědy budou hrazeny vždy zálohově (dopředu). Výše zálohy je stanovena podle věkových a cenových kategorií strávníků.

žáci 7 – 10 let   600,– Kč
žáci 11 – 14 let   650,– Kč
žáci 15 a více let   720,– Kč

 

Bezhotovostní platba převodem z Vašeho účtu na účet ZŠ: 0904012389/0800 (zpráva pro příjemce – jméno žáka) bude provedena vždy k 25. dni v měsíci (například: platba na září 2023 bude uhrazena nejpozději do 25. 8. 2023, atd.).

Hotovostní platba bude vybírána v průběhu celého měsíce, ale vždy dopředu. Výši částky určuje počet pracovních dní a počet odhlášek provedených do okamžiku placení (například: platba na září 2023 bude provedena v průběhu měsíce srpna, nejpozději do 31. 8. 2023 – platba na měsíc říjen 2023 bude uhrazena do 25. 9. 2023, atd.).

V případě nezaplacení stravného v řádném termínu, kdykoliv v průběhu školního roku, bude strávník odhlášen ze stravování.

Odhlašování obědů: obědy se z organizačních důvodů ŠJ odhlašují den předem do 14.00 hod.. V případě akutního onemocnění, kdy rodič nestihne provést odhlášení, má možnost si oběd první den nemoci odnést domů ve vlastním jídlonosiči. Na další dny je povinen dítě odhlásit.

Provozní doba ŠJ: denně 6.00 – 14.30. Kontakt: 602 313 553, e-mail: provaznikova@skolakravare.cz 

 

V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte informovat v kanceláři školy kterýkoli všední den dopoledne, pošlete email či zavolejte.

Zdeněk Šmída, ředitel ZŠ, smida@skolakravare.cz, 775975713

Související obrázky: